Avís legal

 

Avís Legal

iLUBUC podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu lloc web, o a la seva configuració o presentació. iLUBUC realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, iLUBUC no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges d’aquest lloc web són propietat de iLUBUC i, quan correspongui, de la resta de col·laboradors, partners i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que siguin aplicables.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -menys en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de iLUBUC o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de iLUBUC. S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de iLUBUC únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a info@ilubuc.com. Per exercir el dret de cita, haurà d’esmentar iLUBUC com a titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.ilubuc.com com a font de la informació quan correspongui. En aquells casos en què els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, s’ha d’indicar “© [nom del titular] segons apareix publicat a la pàgina web de iLUBUC“. En qualsevol cas, s’haurà d’informar per correu electrònic a l’adreça info@ilubuc.com.

iLUBUC no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, de manera que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. iLUBUC es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.