Info

iLUBUC, productora editorial de continguts digitals especialitzada en il·lustració:apps, llibres digitals i còmics per a nens.

Una aposta pels continguts digitals i la il·lustració

iLUBUC, una productora editorial de continguts digitals que s’ha especialitzat en la il·lustració, ha nascut l’any 2011 com a materialització del projecte de Lluís M. Abian, al capdavant de l’empresa.

La línia de treball en què se centra ara mateix iLUBUC és la producció i l’edició de llibres digitals adreçats a infants i a joves. Es tracta de projectes que tenen un component gràfic molt important i en què la il·lustració té un paper essencial.

Un pont entre el món del format en paper i el digital

D’altra banda, iLUBUC va néixer amb una premissa bàsica: fer-se un lloc en el món digital i fer de pont entre aquest nou sector i el del suport en paper tradicional, de manera que ofereix a les editorials la possibilitat de passar del format en paper al digital i les assessora a l’hora de distribuir i comercialitzar els productes.

En aquest àmbit, hi ha un sector concret, el món dels llibres de text, en què iLUBUC proposa a les editorials les vies possibles per adaptar els formats tradicionals a un format multiplataforma que es pugui visualitzar en diversos suports, com ara l’ordinador portàtil o les pissarretes digitals.

iLUBUC forma part del grup d’empreses i editorials digitals integrants de EDITA interactiva.

EDITA Interactiva